В доклад пред ECTRIMS 2023 година са представени данни от изследване на специфичен протеин в кръвта при пациенти с множествена склероза (МС). Установява се, че кръвните нива на неврофиламентната лека верига се повишават около година или две преди влошаване на увреждането, особено сред пациенти, чието заболяване прогресира без рецидив.

Какво означава биомаркер?

Това е количествено измерима, обективна характеристика на биологичните процеси, с други думи биомаркерът е знак, който медицинските специалисти могат да използват, за да оценят развитието на болестта, както и отговора към лечението. Биомаркерите  могат последователно да се оценяват с течение на времето. Те могат да бъдат супер прости (напр. определяне на пулса) или по-сложни (напр. кръвни тестове, генетични тестове и др.).

Днес се счита за доказано, че МС се развива в случаите, при които имунната система губи в известна степен способността си да различава собствените от чуждите антигени, т.е. болестта е резултат от автоимунен отговор, насочен към миелиновата обвивка на нервните влакна. Като последица от автоимунния процес се развива демиелинизация, увреда на аксоните и развитие на ръбцова тъкан (цикатризиране) в нервната тъкан.

Повече за патологичния процес при МС тук.

Какво означава неврофиламент?  

Неврофиламентите са структурен компонент на нервните клетки и се категоризират три подгрупи в зависимост от различията в молекулната си маса: нискомолекулни, междинни протеини, високомолекулни протеини. В резултат на увреждане на аксоните се освобождават няколко пептида (малки протеини) в ликвора и в крайна сметка, те могат да бъдат измерени в кръвта. Установено е, че повишените кръвни концентрации на неврофиламентната лека верига (NfL) корелират със степента на аксонално увреждане.

Как е осъществено проучването?

Изследователският екип е анализирал кръвни проби от пациенти, включени в две големи бази данни, Expression, Proteomics, Imaging, Clinical study (EPIC) и Swiss Multiple Sclerosis Cohort (SMSC). Обхванати са близо 2000 души с МС. За потвърдено влошаване на увреждането се определя клинично значимо увеличение на резултатите EDSS скалата, което е потвърдено при следващо посещение поне шест месеца по-късно. Пациентите, които имат потвърдено влошаване са разделени в две групи:

Изследователите са използвали статистически модели, за да сравнят нивата на NfL в кръвта в тези две групи с нивата при пациенти, при които не е регистрирано потвърдено влошаване.

Какви са резултатите от проучването?

Резултатите показват, че и в двете групи пациенти нивата на NfL в кръвта са значително повишени в сравнение с пациенти без потвърдено влошаване.  В групата с пристъпи нивата на NfL са показали тенденция да се увеличават значимо около една година преди по-лошият EDSS резултат да бъде потвърден. В групата с тиха прогресия нивата на NfL в кръвта са показали тенденция да бъдат хронично повишени между една и две години, преди резултатите по EDSS да се влошат.

Какви са изводите от проучването?

Според авторите на проучването получените резултати предполагат, че пациентите имат забележимо увреждане на нервите доста време преди да започнат да изпитват значителни клинични симптоми.

„Тези резултати също предполагат, че може да има прозорец, в който е настъпило увреждане на нервите, но все още то не е причинило значими симптоми. Ако това наистина е така, тогава проследяването на нивата на NfL може да помогне при вземането на решения относно лечението“, пишат изследователите в своето резюме.

 

Източник: ECTRIMS 2023

Статията е базирана на публикация в Multiple Sclerosis News Today: ECTRIMS 2023: Blood biomarker may help to predict disability in MS.