В доклад, представен пред ECTRIMS 2023 г. от д-р  Джереми Чатауей, Университет Лондон,  са докладвани проучвания, които се стремят към изграждане на нови подходи за лечение на прогресираща множествена склероза (МС).

Какво е прогресиращ модел на МС?

Съществуват обаче два общи модела на заболяването, които могат да бъдат описани като рецидивиращи и прогресиращи. Прогресиращият модел засяга много по-малко хора, отколкото рецидивиращата множествена склероза - само 1 от 10 болни с множествена склероза първоначално са диагностицирани с прогресиращата форма на болестта.

Повече за формите на МС тук.

Какъв е основният проблем при прогресираща МС?  

Според д-р Чатауей около една трета от пациентите след 3 годишно лечение прогресират, въпреки че са на противовъзпалително лечение. Това важи както за първично прогресираща множествена склероза (ППМС), така и за вторично прогресираща множествена склероза (ВПМС). 

„Искаме да подобрим разликата в ефикасността между контрола и актива."

Какви проучвания са докладвани?

Едно от проучванията се нарича MS-STAT2 и е върху активността на симвастатин.

Симвастатин се използва в клиничната практика за понижаване на холестерола. Това проучване е 3 годишно, многоцентрово, двойно-сляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано и тества дали симвастатин ще има ефективност за забавяне на прогресията на МС. MS-STAT2 е продължение на проучването MS-STAT1, при което е потвърдено, че симвастатин в по-висока доза повлиява мозъчната атрофия при пациенти с прогресираща МС. Резултатите от проучването се очакват през 2024 г. и 2025 г.

Друго ново проучване изследва възможните ефекти на алфа-липоевата киселина.

Алфа-липоевата киселина е мощен антиоксидант. От 2017 г. е стартирано едноцентрово, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано пилотно проучване с приложение през устата на алфа-липоева киселина. Това проучване носи името LAPMS. Началните резултати са значимо намаляване на мозъчната атрофия (с около 50%) в сравнение с плацебо. Очаква се проучването да завърши след 1-2 години.

Проучването OCTOPUS ще изследва няколко лекарства за повлияване на прогресираща МС.

Това е многоетапно проучване, което ще започне с метформин и ще включва също и алфа-липоева киселина. При този тип проучвания се тестват няколко лекарства наведнъж  и се сравняват с една контролна група. Метформин е класическо лекарство при диабет и спада към група лекарствени продукти, наречени бигваниди.

Проучването CALLIPER е във фаза II и се очаква да приключи през 2025 г.

Това е многоцентровото, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано ще тества видофлудимус калций при пациенти с прогресираща МС.

Повече за предхождащите проучвания на видофлудимус калций тук

В доклада са споменати и още две нови проучвания:

„Всички тези проучвания са много различни и мисля, че това е вълнуващо. Това е богата пробна среда“, д-р Джереми Чатауей

Източник: ECTRIMS 2023

Статията е базирана на публикация в Medscape: ECTRIMS 2023: Next Up in MS Trials: More Insight Into Progressive Disease