През август тази година са публикувани резултатите от проучването EMPhASIS, което е фаза 2 клинично проучване.

Новото лекарство е с активното вещество видофлудимус калций (vidofludimus calcium) и по същество е молекула, която потиска ензим, познат като дихидрооротат дехидрогеназа (DHODH). Така се цели намаляване на възпалението чрез потискане на образуването на лимфоцити. Ензимът DHODH е необходим за деленето на лимфоцитите.

Според първия автор на изследването и координиращ изследовател д-р Робърт Фокс, невролог в центъра за множествена склероза на клиниката в Кливланд:

 „Проучването EMPhASIS беше проведено, за да се оцени дали видофлудимус калций намалява развитието на нови активни ЯМР лезии при пациенти с пристъпно-ремитентна МС, като същевременно осигурява добър профил на безопасност.“

Какви са съобщените до момента резултати?

Във фаза 2 на проучването EMPhASIS са били включени пациенти с МС във формата пристъпно-ремитентна множествена склероза (ПРМС). Новата молекула е прилагана при 209 пациенти на възраст над 18 години, които са разпределени на случаен принцип да получават веднъж дневно видофлудимус калций (30 или 40 mg) или плацебо в продължение на 24 седмици. След това е осъществена магнитно-резонансна томография (МРТ). На 24-та седмица средният брой активни лезии е 6,4 в групата на плацебо, срещу 2,4 в групата, която получава видофлудимус калций.

Пациентите с ПРМС, които са били лекувани с видофлудимус калций, показват значително намаляване на нови лезии в сравнение с тези, които са получавали плацебо. Установена е добра поносимост към лекарството.

Как се прилага лекарството?

Лекарството е с удобен прием през устата. Ако получи одобрение, видофлудимус калций ще бъде вторият инхибитор на DHODH, наличен в САЩ и Европа за рецидивираща форми на МС. Другото лекарство е терифлуномид. Авторите на проучването считат, че видофлудимус калций ще бъде с по-малък риск от странични ефекти, защото повлиява целево дихидрооротат дехидрогеназата и не взаимодейства с други ензимни системи, познати като кинази. 

„Тези резултати са окуражаващи, тъй като проучването е постигнало своите първични и вторични крайни точки за потискане на комбинирани уникални активни ЯМР лезии, като същевременно показва, че видофлудимус калций е безопасен и се понася добре“, отбелязва д-р Фокс.

Литература:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/acn3.51574

Fox RJ, Wiendl H, Wolf C, De Stefano N, Sellner J, Gryb V, Rejdak K, Bozhinov PS, Tomakh N, Skrypchenko I, Muehler AR. A double-blind, randomized, placebo-controlled phase 2 trial evaluating the selective dihydroorotate dehydrogenase inhibitor vidofludimus calcium in relapsing-remitting multiple sclerosis. Ann Clin Transl Neurol. 2022 Jul;9(7):977-987.