Актуализирани са изискванията на националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за назначаване на лекарства по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“.

Изискванията на НЗОК влизат в сила от 1 април 2021 година.

Кои са основните промени в изискванията на НЗОК?

Основните промени в изискванията на НЗОК са следните:

 1. Обновен е списъкът на специализираните комисии, които могат да назначават лечение с продукти модифициращи хода на болестта. След 1 април 2021 година това лечение може да се назначава и от още три специализирани комисии, а именно УМБАЛ „Каспела“ – гр. Пловдив; „МБАЛ Сърце и мозък“ – гр. Плевен; УМБАЛ „Софиямед“ – гр. София. Така броят на лечебните заведения, в които пациентите с множествена склероза могат да бъдат диагностицирани и лекувани с продукти модифициращи хода на болестта се увеличава – общо 19 лечебни заведения в четири основни района в страната: София, Пловдив, Варна и Плевен. В сравочника на SmartMS можете да намерите адресите на специализираните комисии.
 2. Определено е изискване за назначаване и продължаване на лечение с Ocrelizumab при пристъпно-ремитентна множествена склероза само от специализирани комисии, които са били включени в изискванията в предходните години, т.е. лечение с Ocrelizumab не може да бъде започвано и продължавано от специализираните комисии при УМБАЛ „Каспела“ – гр. Пловдив; „МБАЛ Сърце и мозък“ – гр. Плевен; УМБАЛ „Софиямед“ – гр. София.
 3. За продължаването на лечението на пристъпно-ремитентна множествена склероза с продукти от първа и втора линия, се изисква преценка на ефективността на лечението от Постоянен експертен съвет по неврология (ПЕСН) след завършен 6 годишен, 12 годишен курс на лечение и на всеки три години след 12-тата година от началото на лечението. Обърнете внимание, че при необходимост от преценка от ПЕСН се изисква осъществяване на магнитно-резонансна томография. Следователно след 6-та, 12-та година и на всяка трета година след това е необходимо задължително да бъде направено това изследване.
 4. Определено е изискване за сроковете, за които се издават протоколите:
  • протоколите за започване и за промяна на терапията се издават за срок до 180 дни (до 6 месеца);
  • всички останали протоколи могат да се издават и за срок до 365 дни (до 1 година).

За какво служат изискванията на НЗОК?

След поставяне на диагнозата и след решение на специализирана комисия, пациентите с множествена склероза имат право да получават лекарства, заплащани напълно от НЗОК.

НЗОК определя и ежегодно актуализира какви са изискванията при назначаване на лекарството.

Какво означава специализирана комисия?

Специализираните комисии се създават към лечебни заведения, които имат доказан опит при диагностиката и лечението на множествена склероза:

 1. За започване и продължаване на лечението на пристъпно-ремитентна множествена склероза с продукти модифициращи хода на болестта е необходимо да има решение от специализирана комисия, която е включена в изискванията на НЗОК.
 2. За започване на лечението при първично-прогресираща множествена склероза е необходимо решение на Постоянен експертен съвет по неврология ПЕСН.
 3. Преценката за продължаване на лечението при първично-прогресираща множествена склероза се прави от специализираната комисия, която проследява пациента.
 4. В определени с изискванията на НЗОК срокове при първично-прогресираща и пристъпно-ремитентна множествена склероза се налага и преценка на ефективността на лечението от ПЕСН.

Какво е постоянен експертен съвет по неврология?

Постоянният експертен съвет се сформира и председателства от председателя на дружеството по неврология, като участват още двама от председателите на специализираните комисии, посочени в изискванията.

Къде мога да прочета изискванията на НЗОК?

С пълния текст на документа на НЗОК можете да се запознаете тук.

Поради това, че документът съдържа много раздели и терминология, SmartMS подготви информация в резюме кои са съставните части на Изискванията на НЗОК, каква е целта на отделните раздели и къде може да се потърси  повече информация и полезни съвети при подаване на документите в РЗОК.

С разяснението на изискванията на НЗОК при лечение на първично-прогресираща и пристъпно-ремитентна множествена склероза с лекарствени продукти модифициращи хода на болестта можете да се запознаете тук.