Въпрос:

Здравейте, какво е мнението Ви за приема на налтрексон в ниски дози за МС? Изключително оскъдна информация има в български сайтове за ползите, които носи не само за МС, но и за други нелечими болести. В другите страни лекари го предписват, защо в България не се дава информиран избор на болните?

Отговор:

Всеки лекарствен продукт, който се използва в държавите от Европейския съюз, се одобрява с точно определени показания. Лекарството Naltrexone (Налтрексон) е одобрено от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) като част от психотерапевтична програма за комплексно лечение на дезинтоксикирани пациенти, които са били опиоидно зависими и при алкохолна зависимост за подпомагане на преодоляването на абстиненцията. При тези показания дозата на медикамента е 25-50 mg дневно. Naltrexone се предлага в таблетна форма за прием през устата, всяка таблетка съдържа 50 mg налтрексон хидрохлорид.

В литературата съществуват съобщения за вероятна ефективност от ниско дозиран налтрексон при пациенти с множествена склероза. Трябва да се отбележи, че става въпрос за симптоматично повлияване и то предимно при случаи с прогресираща множествена склероза при наличие на спастичност или болка.

Това е показание, което все още не е възприето от клиничната практика поради липса на достатъчно убедителни доказателства. Освен това ниската дозировка няма как да бъде постигната чрез одобрените в България таблетки от 50 mg. Когато се използва за лечение на спастичност и болка при множествена склероза дозата е едва 3 до 4,5 mg дневно и затова е въведен терминът ниско дозиран налтрексон (low-dose naltrexone, LDN).

Според авторите на един от най-големите систематични обзори по темата (Patten и сътр., Pharmacotherapy. 2018 Mar;38(3):382-389): „Ниските дози налтрексон са използвани, извън определените показания, за лечение на болка и възпаление при множествена склероза, болест на Крон, фибромиалгия и други заболявания. Понастоящем има доказателства, които подкрепят безопасността и поносимостта на ниски дози налтрексон при множествена склероза, фибромиалгия и болест на Крон. Необходими са обаче допълнителни рандомизирани контролирани проучвания, за да се определи ефикасността на ниски дози налтрексон и към момента не съществуват достатъчно доказателства в подкрепа на употребата му при тези болестни състояния.

Във всички осъществявани проучвания на ефективността на LDN при множествена склероза се подчертава и факта, че приложението на LDN не може да замести терапията с модифициращи хода на болестта лекарствени продукти.

За повече информация относно възможността за повлияване на Ваши конкретни оплаквания е необходимо да се свържете с Вашия лекуващ екип.