В доклад пред ECTRIMS 2023 г. са представени констатациите от анализ на данните за временна нетрудоспособност в годините преди поставянето на диагнозата множествена склероза (МС). Този анализ насочва към извода, че преди развитието на МС има продромална фаза, разбирането на която ще подобри ранната диагностика.

Какво означава продром и продромална фаза?

Понятието продром означава наличие на оплаквания, които са предвестници, много ранни признаци, преди да се развият по-типичните за дадена болест симптоми. Познаването на продромите може да насочи към възможността да се развие болестта, но тези симптоми никога не са специфични и 100% сигурни.

Повече за проучваните продроми при множествена склероза тук.

Как е осъществен представения пред ECTRIMS 2023 анализ?  

Изследователите са разгледали връзката между отсъствията по болест и МС в Швеция, където всички жители на 15 или повече години с трудов доход могат да получават държавни обезщетения, ако имат намалена работоспособност поради заболяване или нараняване. Тези отсъствия се записват в Шведската агенция за социално осигуряване, ако продължават 15 или повече дни и могат да бъдат свързани с множество други клинични регистри чрез уникалния идентификационен номер на даденото лице.

Анализът е обхванал две групи пациенти с вече диагностицирана МС, които обаче са проследени най-малко пет години преди началото на болестта:

Пациентите от всяка от двете групи са съпоставяни с до 5 човека от общото население съпоставено по отношение на пол, възраст, окръг на пребиваване и време, прекарано в Швеция. По този начин административната кохорта включва 43 259 контроли,  а клиничната кохорта - 32 589 контроли.

Какви са резултатите от анализа?

Анализът на данните показва, че:

На базата на този анализ, изследователите правят заключението, че

„Анализирането и наблюдението на моделите на отпуск по болест може да помогне за идентифицирането на индивиди с по-висок риск от МС или такива, проявяващи ранни признаци на МС, което позволява навременна диагностика и намеса.“

Освен това учените се надяват, че натрупването на знания за продромалната фаза на болестта може да помогне за разработването на стратегии за превенция срещу рисковите фактори от околната среда.

Източник: ECTRIMS 2023

Статията е базирана на публикация в Multiple Sclerosis News Today: Sick days in years before diagnosis suggest MS prodrome.