Европейската агенция по лекарствата, на свое заседание от април 2021 година прие положително становище, препоръчващо промяна на условията на разрешението за търговия с Teriflunomid в страните от Европейския съюз. 

Комитетът по лекарствените продукти за  употреба при човека прие нова доза от 7 mg (филмирана таблетка) и разширение на съществуващата индикации. След това решение на EMA:

Teriflunomid може да се прилага при пациенти с пристъпно-ремитентна множествена склероза във възрастта над 10 години.

Подробни препоръки за употребата на този продукт в посочената възрастова група ще бъдат описани в актуализираната кратка характеристика на лекарствения продукт, след  като бъде взето решение за тази промяна от Европейската комисия. 

В близко бъдеще и децата с МС на възраст над 10 години ще могат да бъдат лекувани с Teriflunomid (до момента медикаментът е предназначен само за лица над 18 години).  

Това решение на EMA добавя още едно оръжие в арсенала от възможностите за избор на лечение при педиатричните случаи с множествена склероза.

Източник: EMA