Световният ден на множествената склероза се провежда ежегодно на 30-ти май. Световният МС ден е иницииран от Международната Федерация по множествена склероза и нейните членове – МС общества, хора, групи и организации, включени в глобалното МС Движение.

Първият световен МС ден е отбелязан на 27 май 2009 в 67 страни по целия свят. Към момента, поради липсата на Национален МС регистър, в България липсва официална статистика колко точно е броят на болните. Предполага се, че са около 7000 души. Всяка година се регистрират 160 нови случая. В SmartMS има регистрирани над 2000 пациента от 8 експертни комисии. Работим за изграждането на единна система за всички, свързани в борбата с множествената склероза.

Темата за Световния МС ден 2020-2022 е СВЪРЗАНОСТТА и кампанията ще се нарича MS Connections. Слоганът на кампанията е “I Connect, We connect”, а хаштагът на кампанията е #MSConnections.

Кампанията насърчава изграждането на общности и взаимовръзки в подкрепа на активния и пълноценен живот с МС. Всички усилия в тази кампания се насочват към това хората, засегнати от МС, да не се чувстват самотни и социално изолирани.

Да бъдеш информиран, да останеш деен и да си в контакт с медицинските специалисти и други МС пациенти, както и с важните събития на днешния ден са основните цели на стартиралата през 2016 година в България Система за Мониториране и Асистиране при Регистрацията и Терапията на болни с МС (SmartMS).

В съответствие с тези цели SmartMS изгражда общност от пациенти с доказано (по всички правила на добрата медицинска практика) заболяване и ги свързва както с техните медицински специалисти, така и помежду им.