Множествена склероза - невидимите симптоми

Във връзка със световния ден на множествената склероза, Международната МС федерация организира кампанията "Моята невидима МС" за повишаване на осведомеността за невидимите симптоми на множествената склероза и невидимото въздействие на МС върху качеството на живота.

Целта на изнесените данни е да подкрепим МС общността. Mножествената склероза не е присъда, особено, ако близки и познати я разбират и са съпричастни в борбата с нея.

Интервюираните 1400 пациента с множествената склероза с пристъпно ремитентна форма в SmartMS споделят за зрителни, двигателни проблеми, болка, умора, депресия и др. Данните са събирани посредством директно интервю с пациентите и могат да помогнат при оценка на потребностите, с цел по-качествени услуги и ефективна подкрепа.

Зрителни нарушения

50.66% от пациентите имат зрителни проблеми. При 1.88% от тях зрението е сериозно засегнато и нарушава в голяма степен ежедневните им дейности.

Двигателни проблеми

Двигателни проблеми имат 51.30% от пациентите, при 14.95% от тях нарушенията са сериозни с необходимост от едностранна или двустранна опора при ходене. При 2% функцията на ръцете е значимо засегната с тежо отражение върху ежедневието.

Болка

30.70% от пациентите изпитват болка. При 3.28% от тях болката е силна и влошава значимо качеството на живот.

Умора

67.08% от пациентите изпитват умора. При 21.19% от тях умората е изразена и има сериозно отражение върху ежедневието.

Световъртеж

30.84% от пациентите имат световъртеж. При 1.9% от тях световъртежът има сериозно отражение върху ежедневието.

Мускулни спазми

43.56% от пациентите имат мускулни спазми. При 3.67% от тях мускулните спазми имат сериозно отражение върху ежедневието.

Чувствителност към топлина

40.41% от пациентите имат смутена сетивност. При 7.76% от тях сетивните нарушения имат сериозно отражение върху ежедневието.

Депресия

36.24% от пациентите имат депресия. При 8.48% от тях потиснатото настроение има сериозно отражение върху ежедневието.

Засягане на лицевия или други черепно-мозъчни нерви

42.60% от пациентите имат нарушения на черепно-мозъчни нерви, напр. нистагъм, проблеми с гълтането, болка и пареза на лицето.

Нарушения на паметта

39.91% от пациентите имат смущения на паметта. При 9.49% от тях смущенията на паметта се отразяват сериозно върху качеството на живот.