Проучване установява, че нито млечните продукти, нито глутенът оказват съществено влияние върху активността на множествената склероза.

Както при всяко хронично протичащо заболяване, така и при множествена склероза (МС) съществуват съвети за промени в начина на живот, включително и насоки за храненето. Разработвани са теории за ограничаване на определи хранителни продукти, но резултатите от осъществяваните проучвания са противоречиви. Например, диетата на Wahls ограничава приема на млечни продукти и глутен, докато диетата на Swank ограничава млечните продукти, но не и глутена. Дали има доказателства за ефективност на такъв тип диети?

На този въпрос се опитва да даде отговор едно настоящо проучване 1. Учени от Австралия правят оценка на връзката между консумацията на млечни продукти и глутен и активността на МС при 187 пациенти с МС. Проучването е публикувано в Multiple Sclerosis Journal – Experimental, Translational and Clinical.

Сред какъв тип пациенти е осъществено проучването?

В проучването са включени 159 пациенти  с пристъпно-ремитентна МС, 23 с вторично прогресираща МС, трима с първично прогресираща МС, както и един пациент, диагностициран с прогресивно-рецидивираща МС. Всички пациенти са имали диетични скрининги за оценка на техния прием на млечни продукти и глутен през предходните две години, включително честотата и количеството храни, които ги съдържат, консумирани при всяко хранене.

Как е осъществено проучването?

Учените са използвали статистически модели, за да сравнят приема на млечни продукти и глутен през предходните две години сред пациенти със и без активност на заболяването през тези две години. При всеки пациент е направена оценка чрез NEDA-3 статуса. Ако пациент с МС е в NEDA-3 статус, това означава, че няма рецидиви, няма влошаване на увреждането (според оценката на EDSS) и няма нова активност на болестта, установена при магнитно-резонансна томография (МРТ) 2.

Какви са резултатите от проучването?

Сред включените в проучването пациенти 87 души (47%) са запазили NEDA-3 (No Еvidence of Disease Activity) статус през годините на проучването, докато останалите са имали някаква форма на активност на заболяването. Като цяло, при пациентите от групата NEDA-3 се установява с около 21% по-висок прием на млечни продукти и 7% по-малък прием на глутенови продукти, в сравнение с групата с активност на заболяването. Резултатите обаче не показват статистически значими разлики в приема на млечни продукти или глутен между двете групи през двете анализирани години. Не са установени и значими разлики в проследяваните индивидуални параметри: честота на рецидиви, прогресия на неврологичния дефицит, наличие на активност при МРТ и качество на живот.  

Какво е заключението на изследователите?

Изследователите подчертават, че проучването е сред сравнително малка група и може да му липсва статистическата мощ за откриване на малки ефекти от млечни продукти или глутен, които биха могли да бъдат статистически значими в по-големи групи, но все пак на този етап изглежда, че изключването на млякото и глутена от храненето не води до клинично важни разлики в активността на заболяването. Според тях, най-добрият подход е здравословното и балансирано хранене.

Повече за здравословното и балансирано хранене научи тук.

Литература

  1. Temperley IA, Seldon AN, Reckord MA, et al. (2023) Dairy and gluten in disease activity in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal - Experimental, Translational and Clinical. 9(4).
  2. Giovannoni G, Tomic D, Bright JR,. et al. (2017) “No evident disease activity": The use of combined assessments in the management of patients with multiple sclerosis. Mult Scler. 23:1179-1187.