От 29 март 2024 г. започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2024 г., като са подписани договорите с 21 юридически лица за общо 50 заведения, изпълнители на програмата.

Кой има право на парична помощ за рехабилитация

Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация имат следните лица:

 1. осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени дължимите осигурителни вноски, за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията.
 2. получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта от 62 години и 2 месеца за жените и 64 години и 7 месеца за мъжете. Срокът на инвалидността в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), респективно на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК), не е изтекъл.

Какво включва паричната помощ?

Паричната помощ за всяко лице включва:

Продължителността на профилактиката и рехабилитацията е 10 дни еднократно в една календарна година.

Списък на изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация

 1. „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, гр. София със следните изпълнители:

  1.1. Хотел „Дружба 1”;
  1.2. Хотел „Калина”;
  1.3. Балнеохотел „Констанция”;
  1.4. Балнеохотел „Велинград”;
  1.5. Балнеохотел „Гергана”;
  1.6. Балнеохотел „Роза”;
  1.7. Балнеохотел „Тинтява”;
  1.8. Хотел „Тинтява 2”;
  1.9. Балнеохотел „Свети Мина”;
  1.10. Хотел „Свети Мина - 2”;
  1.11. Хотел „Черноморка”;
  1.12. Хотел „Загоре”;
  1.13. Болнеохотел „Павел баня”;
  1.14. Балнеохотел „Божур”;
  1.15. Балнеохотел „Стряма”;
  1.16. Балнеохотел „Люляци”.

 2. „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс” ЕАД, гр. София със следните изпълнители:

  2.1. Филиал Нареченски бани;
  2.2. Филиал Павел баня;
  2.3. Филиал Поморие;
  2.4. Филиал Сандански;
  2.5. Филиал Кюстендил;
  2.6. Филиал Момин проход;
  2.7. Филиал Овча могила;
  2.8. Филиал Велинград;
  2.9. Филиал Хисар;
  2.10. Филиал Баня, Карловско;
  2.11. Филиал Баните, Смолянско;
  2.12. Филиал „Свети Мина”, Вършец;
  2.13. Филиал Банкя.

 3. Военномедицинска академия, гр. София със следните изпълнители:

  3.1. Болница за продължително лечение и рехабилитация - Банкя;
  3.2. Болница за продължително лечение и рехабилитация - Хисаря.

 4. „Специализирана болница за рехабилитация – Вита“ ЕООД, гр. Велинград със следните изпълнители на дейността:

  4.1. „Специализирана болница за рехабилитация - Вита” ЕООД – Велинград;
  4.2. „Специализирана болница за рехабилитация - Вита” ЕООД – клон Поморие.

 5. „Специализирана болница за рехабилитация Медика – Албена“ ЕООД, к.к. Албена, област Добрич.
 6. „Специализирана болница за рехабилитация „Айлин“ ЕООД, с. Минерални бани, област Хасково.
 7. „Балнеологичен център - „Камена“ ЕАД, гр. Велинград.
 8. „Специализирана болница за рехабилитация Мари” ООД, гр. Несебър.
 9. „Специализирана болница за рехабилитация по физикална и рехабилитационна медицина - Димина” ЕООД, с. Вонеща вода, област Велико Търново.
 10. „Специализирана болница за рехабилитация Стайков и фамилия” ЕООД, к. к. Слънчев бряг, област Бургас.
 11. „Специализирана болница за рехабилитация - Здраве” ЕАД, гр. Банкя.
 12. „Специализирана болница за рехабилитация – Варна” АД, к. к. Златни пясъци, гр. Варна.
 13. “Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение - Петрич“ ЕООД, гр. Петрич (“Специализирана болница за рехабилитация - Петрич“ ЕООД, съгласно разрешение за осъществяване на лечебна дейност № СБ-394/29.04.2015 г. на Министерство на здравеопазването).
 14. „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД, гр. Балчик
 15. „Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани” ЕАД, гр. Бургас.
 16. „Специализирана болница за рехабилитация – Орфей” ЕООД, гр. Девин.
 17. „Специализирана болница за рехабилитация - Сапарева баня” АД, гр. Сапарева баня.
 18. „Специализирана болница за рехабилитация - Банкя” АД, гр. Банкя.
 19. „Специализирана болница за рехабилитация „Света Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив.
 20. „Специализирана болница за рехабилитация - Несебър” АД, гр. Несебър.
 21. „Специализирана болница за рехабилитация - Родопи” ЕООД, гр. Рудозем.

Какъв е реда за отпускане на паричната помощ за рехабилитация?

Ред за отпускане на паричната помощ за профилактика и рехабилитация

Правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация на диагностично уточнено заболяване.

Резервации за постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация се правят от лицата.

Преди извършване на резервации е необходимо лицата да се информират за:

Какви документи за необходими?

Документи за издаване на удостоверение за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация се подават в териториалното поделение (ТП) на НОИ по постоянен или настоящ адрес.

Документи, които се подават от лицата за издаване на удостоверение за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация

Не по-рано от 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация лицата представят в ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес следните документи:

Лицата трябва да представят цялата медицинска документация, която доказва наличието на заболяването, отразено в медицинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация.

При получаването на удостоверенията за профилактика и рехабилитация лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, попълват декларация по образец, утвърден от управителя на НОИ. Бланката на декларацията се предоставя от длъжностните лица на съответното териториално поделение и се попълва на място. В нея лицата декларират, че при прекратяване на осигуряването им към датата на постъпване в изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация няма да ползват правата, предоставени им с удостоверението.

Удостоверение не се издава на лица със заболявания, противопоказани за провеждане на профилактика и рехабилитация.

Запознайте се с показанията и противопоказанията на отделните изпълнители за 2024 г.

Допълнителна информация за паричната помощ за профилактика и рехабилитация може на намерите на сайта на НОИ.