Във връзка с предприетите мерки за борба с разпространението на COVID-19 в България към момента е обявена извънредна епидемична обстановка до 30 ноември 2020 година.

От Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) съобщават, че с цел да бъде облекчен достъпът до лекарства, за пациентите, чиято терапия е назначавана по протокол, се въвежда служебно удължаване на срока на валидност на протоколите. Тази промяна влиза в сила от 16 ноември 2020 година.

Ако валидността на протокола изтича след влизане в сила на въведените „Условия за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“, т.е. след 16 ноември 2020, то протоколът се удължава служебно и не е необходимо хартиеното копие да се заверява в Районната здравноосигурителна каса.

Обърнете внимание, че по този ред ще можете да получите лекарството си единствено от същата аптека, от която сте го взели предишния път. Документите, които следва да се представят в аптеката, са хартиеното копие на протокола и рецептурна книжка.