Какво представляват списъците на СЗО с основни лекарства?

От 1977 г. Световната здравна организация (СЗО) поддържа моделни списъци с основни  лекарства, включващи онези лекарства, които се считат за отговарящи на най-важните нужди на здравните системи по света. С последните актуализации на списъците са изброени 502 основни лекарства.

Списъците се актуализират на всеки две години и включват само лекарства, които са с висок приоритет, безопасни и рентабилни и трябва да бъдат налични като част от всяка функционираща здравна система.

Защо са необходими списъците на СЗО с основни лекарства?

Лекарствените списъци на СЗО, в продължение на вече повече от 40 години се приемат като основано на доказателства ръководство за най-важните лекарства за постигане на най-голямо въздействие върху здравето. Повече от 150 държави използват списъците на СЗО, за да ръководят своите решения относно наличността и покритието на лекарствата. Чрез списъците се цели справедлив достъп до лекарства за лечение на заболявания, които представляват голямо социално бреме. Приема се, че тези лекарства не оказват отрицателно въздействие върху здравните бюджети на страните с ниски и средни доходи.

 „Нарастващите цени и прекъсванията на веригата за доставки означават, че сега всички страни са изправени пред нарастващи проблеми при осигуряването на последователен и справедлив достъп до много основни лекарства с гарантирано качество. СЗО се ангажира да подкрепя всички страни за преодоляване на тези препятствия, за да се увеличи достъпът до основни лекарства“,  д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, генерален директор на СЗО.

Кой отговаря за актуализирането на списъците на СЗО с основни лекарства?

За актуализирането на списъците отговаря експертен комитет, съставен от академични, изследователски, медицински и фармацевтични специалисти. Заседанието на комитета е проведено през април 2023 г.  в централата на СЗО в Женева, Швейцария. Разгледани са 85 заявления, обхващащи 100 лекарства или формулировки и в МСОЛ са включени 24 нови лекарства, както и 12 лекарства - в специалния списък на основни лекарства за деца до 12 годишна възраст.

Сред лекарствата, които за пръв път се включват в списъците са и три медикамента за лечение на множествена склероза (МС) - глатирамер ацетат, кладрибин и ритуксимаб. Те попадат в списъците поради способността си безопасно и рентабилно да забавят прогресията на заболяването.

В резюмето на експертния комитет за актуализиране на МСОЛ е записано:

„Множествената склероза е най-честата нетравматична причина за неврологични увреждания при млади хора. В световен мащаб приблизително 2,8 милиона души живеят с множествена склероза. Комитетът счита, че включването на ефективни и безопасни лечения за множествена склероза в МСОЛ ще отговори на важна нужда за общественото здраве и ще подкрепи усилията за застъпничество за намаляване на глобалното бреме на множествената склероза, особено в страните с ниски и средни доходи.“