Какво е изкуствен интелект?

Изкуственият интелект може да бъде дефиниран като способността на една машина да демонстрира способности, присъщи за хората - да разсъждава, да се учи, да планира или да твори.

Говорим за изкуствен интелект, когато технически системи наблюдават околната си среда, получават данни (които са подготвени от другиго или които набират сами), преработват ги и извършват действия, свързани с постигането на конкретна цел.

Може ли изкуственият интелект да подпомогне диагнозата?

Към момента са разпознати редица фактори, които се считат за рискови за развитие на МС, но прогнозирането на риска от развитие на МС за всеки отделен човек си остава трудно начинание, защото все още не са установени валидни маркери за болестта. Това насочва търсенията на изследователите към възможности за използване на изкуствен интелект.

На годишната среща на Американската асоциация по клинична химия (AACC) през месец юли 2023 г. е представен нов алгоритъм за изкуствен интелект, който може да помогне за определяне на риск за развитие на множествена склероза (МС) у хора и то години преди да се развият клиничните симптоми.

Най-просто казано, това означава да се „налеят“ голямо количество данни в компютър и да се използват математически правила и алгоритми. По този начин компютърът може да определи набори от данни, които са свързани с развитието на МС и да бъде научен да прогнозира риска за развитието на болестта.

В прессъобщението на д-р Радж Гопалан, учен в Siemens Healthineers, Ню Йорк, се съобщава, че при проучване е използван модел, който е захранен с данни от 3000 души със или без МС, събрани до три години преди диагнозата.

Информацията в модела включва възраст, пол, метаболитни изследвания и кръвни маркери, напр. ниво на неутрофили (вид възпалителни имунни клетки) и червени кръвни клетки, които пренасят кислород през кръвния поток.

Установено е, че моделът показва силна предсказваща сила, но авторите на проучването не са предоставили по-подробна информация. Резултатите „могат да разкрият кои пациенти трябва да бъдат наблюдавани на периодични неврологични прегледи “, казва Гопалан и отбеляза, че откритията могат да бъдат комбинирани с изображения и други тестове, за да помогнат при вземането на решения относно лечението.

Какво носи бъдещето?

Разбира се подобни съобщения трябва да бъдат достатъчно убедително доказани в практиката, но това което е сигурно е, че изкуственият интелект е обявен за приоритет на Европейския съюз (ЕС), защото прогнозите са, че той може да доведе до големи промени, дори цялостна дигитална трансформация на обществото.

Важно е да се отбележи, че и т.нар. big data (събирането на голямо количество данни при проследяването на пациентите) ще играе все по-важна роля в разработването на различни алгоритми за изкуствения интелект. В този смисъл, инициативите за събиране, обработване и споделяне на пациентски данни ще имат ключова роля за развитието на медицината занапред.

В сферата на здравеопазването, например ЕС разработва програма, която отговаря на спешни повиквания за помощ и цели да разпознава симптоми на сърдечно заболяване по-бързо от оператор.