Отдавна познато антиалергично лекарство Клемастин става кандидат № 1 за лечение на множествена склероза

На 10 октомври 2017 година екип учени от Калифорнийския Университет публикуват в списание Lancet резултати от проучване, осъществено в периода 01 януари 2014 до 11 април 2015 година. Учените са изследвали ефекта на лекарството Клемастин фумарат (Clemastin fumarat) върху 50 доброволци с тежка множествена склероза и с продължителност на заболяването най-малко 5 месеца. Проучването носи името ReBUILD – Clemastin fumarat в сравнение с плацебо (медицински неефективно хапче, която се назначава с предполагаемо терапевтично въздействие).

В продължение на 90 дни половината от участниците в проучването са получавали Клемастин, а другата половина са приемали плацебо. След това групите са се разменили: групата на плацебо получава лекарството, а другата група – плацебо.

Проучването е било двойно сляпо: нито участниците, нито изследователите са знаели кой е получавал Клемастин. За оценка на ефективността е използвано изследване на евокирани зрителни потенциали (показател за скоростта, с която нервните импулси пътуват от окото до зрителната кора в задната част на мозъка).

Лечението с Клемастин е довело до подобрение на скоростта на нервния импулс. Изследователите интерпретират тези данни като доказано поправяне на увреденото миелиново покритие на зрителния нерв. Резултатите предполагат и подобрение на зрението, но броят на участниците е бил твърде малък, за да бъде това окончателно доказано. В допълнение, in vitro проучвания върху човешки клетки показват, че Клемастин стимулира активността на олигодендроцитите (клетките, които образуват миелин около аксоните на невроните в централната нервна система).

„Потенциалът на Клемастин за лечение на множествена склероза е невероятен. Доколкото знаем, това е първото лекарство, което намалява демиелинизацията при множествена склероза. Това не е победа над болестта, а първата стъпка за възстановяване на мозъчната функция и шанс за милиони хора да имат прилично качество на живот и независимост.", казва ръководителят на проекта д-р Ари Грийн (Ari J Green, MD).

Това проучване е продължено и понастоящем под наименованието ReCOVER (рандомизирано, двойно сляпо, плацебо контролирано проучване за оценка на ефикасността, безопасността, поносимостта и фармакокинетиката на Клемастин фумарат като ремиелинизиращ агент при остър оптичен неврит). Целта е да се оцени ефективността на Клемастин при пациенти с неврит на зрителния нерв. Включени са 90 участници с давност две седмици от развитието на зрителни симптоми, характерни за неврит на зрителния нерв. Половината от участниците ще приемат Клемастин, а другата половина ще приемат плацебо за три месеца. Основен критерий за ефективността на лечението ще бъде дебелината на ретината в задната част на окото, което е индикатор за възстановяване на миелина. Прогнозната дата за завършване на изследването е януари 2022 година.

Счита се, че Клемастинът действа на специални места (рецептори), наречени М1 мускаринови рецептори, върху олигодендроцитите. Лабораторни проучвания са установили, че лекарствата, които действат на тези рецептори, могат да насърчат незрелите олигодендроцити да узряват до клетки, способни да направят миелин. Следователно е налице потенциал така да бъде обърнато увреждането, причинено от МС и да се подобрят симптомите.

Клемастинът в момента се използва като антихистамин за лечение на алергии, напр. сенна хрема.

Кратка характеристика на лекарствения продукт Клемастин.