Европейската агенция по лекарствата (EMA) одобри Zeposia (озанимод) за лечение на възрастни с пристъпно-ремитентна множествена склероза (ПРМС), които имат активно заболяване, потвърдено на база клинични данни или резултати от образната диагностика. Този продукт е получил одобрение от Европейската агенция по лекарствата (EMA) на 20 май 2020 година. Решението на ЕМА се базира на резултати от две клинични изпитвания трета фаза: SUNBEAM (NCT02294058) и RADIANCE част B (NCT02047734), които включват общо 2600 пациенти с ПРМС или активна вторично прогресираща МС (ВПМС) от повече от 20 държави.

В съобщение за пресата на Самит Хирават, главен лекар в Bristol Myers Squibb (BMS), производител на Zeposia казва: „Одобрението на Европейската комисия предоставя възможност на пациенти с ПРМС с активно заболяване да бъде предложена Zeposia като нова опция за лечение от първа линия“.

Съгласно кратката характеристика, този лекарствен продукт е сфингозин 1-фосфат (S1P) рецепторен модулатор. Основното му биологично действие е задържането на лимфоцитите в лимфоидните органи, с което тяхното придвижване към нервната система се намалява. Доказано е, че озанимод индуцира зависещо от дозата понижение на броя на лимфоцитите в периферната кръв в рамките на 6 часа от първата доза.

Озанимод не е нов клас лекарствен продукт. Към сфингозин 1-фосфат рецепторните модулатори се отнасят също така Gilenya (fingolimod) и Mayzent (siponimod), но възможността за свързване със S1P рецепторите е по-висока при озанимод. Според BMS другото предимство е, че в повечето случаи не е необходим мониторен контрол на сърдечната дейност - такъв мониторинг е необходим само за лица с висок риск, които имат специфични предшестващи сърдечни състояния.

Озанимод се прилага през устата, а лекарствената форма е таблетки и е необходимо постепенно увеличаване на дозата през първата седмица до постигане на ефективната дневна доза от 0.92 mg дневно. Целта на постепенното увеличаване на дозата е да се минимизира риска от сърдечни проблеми.

Най-често съобщаваните нежелани реакции на озанимод са съдови нарушения (хипертония, ортостатична хипотония, намаляване на сърдечната честота), възпаление на фаринкса или хрема и повишени чернодробни ензими.

Прессъобщението на BMS акцентира върху думите: „Ние работим, за да гарантираме, че европейските пациенти, които отговарят на изискванията, могат да започнат да се възползват от Zeposia възможно най-бързо“.

Педро Караскал, президент на Европейската платформа за множествена склероза подчертава, че „Множествената склероза е непредсказуемо и често инвалидизиращо заболяване, което засяга около 700 000 души в Европа. Радваме се от новината, че сега има друга възможност за лечение, която потенциално да забави прогресията на това заболяване.“