През октомври месец тази година се проведе виртуалния 37-ми конгрес на Европейския комитет за лечение и изследвания при множествена склероза (ECTRIMS). ECTRIMS е организация с нестопанска цел и независима представителна организация в цяла Европа, която ежегодно организира най-голямата в света годишна международна конференция, посветена на фундаментални и клинични изследвания на множествената склероза (МС).

В доклада на научен екип от Великобритания, представен на ECTRIMS се коментира „Въздействието на спирането на тютюнопушенето върху прогресията на болестта при множествена склероза“.

В проучването са включени 7983 участници, от  които 4130 (51,7%) някога са пушили и сред тях:

Всички участници в проучването са проследявани в периода 2011 – 2020 година. На всеки две години, пациентите са попълвали въпросник за самооценка на състоянието. Тези въпросници набират все по-голяма популярност и се наричат докладвани от пациента данни. Данните са събирани чрез:

По всички скали, при първото попълване на въпросниците, пушачите са имали по-изразена инвалидизация в сравнение с пациентите, които никога не са пушили. Тези резултати са получени след коригиране на влияещите фактори - брой цигари дневно, възраст, пол, етническа принадлежност, продължителност и тип на заболяването. Това означава, че при пушачите двигателните умения, ходенето, както и умствената и психична сфера са били по-сериозно засегнати.

При проследяването и сравняването на резултатите от повторното събиране на данните, учените установяват, че бившите пушачи имат сравнима оценка на тревожността и депресията с тези, които никога не са пушили и показват по-бавно увеличаване на двигателните увреждания в сравнение с активните пушачи.  

Хората, които са продължили да бъдат пушачи показват значително по-изразени двигателни увреждания и по-голяма честота на депресивни и тревожни състояния в сравнение с другите две групи.

Заключението на учените е, че когато пушачите се откажат, се наблюдава забавяне на скоростта на влошаване на хода на болестта. Следователно спирането на тютюнопушенето е от полза за хората с множествена склероза.

По думите на главния изследовател на цитираното проучване - д-р Джеф Роджърс от Медицинския факултет на Университета Суонси, Великобритания,

 „пушенето причинява реална прогресия на увреждането и влошаване на настроението при хората с МС, но когато спрете да пушите, това влошаване също спира“