В проучване (1), публикувано в края на август 2023 година в списанието Brain Communication (издателство на Оксфорд) авторите правят заключение, че докладваните от пациента данни, вписани в регистър, дават възможност за анализи, обхващащи по-дълги периоди от време и са на по-достъпна цена от традиционните кохортни или клинични изпитвания.

След анализ на данни проучването установява, че по-голямото физическо увреждане, докладвано от пациентите в първите години след поставяне на диагнозата множествена склероза (МС) е свързано с по-голяма вероятност за преминаване към прогресиращата форма на болестта.

С каква цел е осъществено проучването?

Известно е, че при липса на лечение с модифициращи хода на болестта средства, около половината от пациентите с пристъпно-ремитентна МС (ПРМС), в рамките на едно десетилетие след диагнозата, прогресират към развитие на вторично прогресираща МС (ВПМС). При тази форма няма пристъпи, но увреждането на функциите на нервната система се натрупва и симптомите прогресиращо се влошават. 

Когато започне своевременно лечение с модифициращи хода на болестта средства, много по-малък брой пациенти преминават към ВПМС. Лекарите обаче все още нямат инструменти, за да предвидят кои пациенти с ПРМС ще развият прогресиращ ход на болестта. По-ранното установяване на риска би могло да помогне на лекарите да дадат на пациентите правилното лечение и потенциално да забавят тази прогресия.

Целта на проучването е да се намери инструмент за проследяване на прогресията на заболяването.

Как е осъществено проучването?

Направен е анализ на докладвани от пациента данни от регистъра на МС в Обединеното кралство. На повечето пациенти в началото е поставена диагноза пристъпно-ремитентна МС. МС регистърът в Обединеното кралство събира данни от реалния свят на пациенти с МС от 2011 г. насам. Пациентите могат да попълват различни въпросници чрез интернет портал, а техните лекари въвеждат обективни клинични данни при неврологичния преглед.

Изследователите са разгледали данни от 15 976 пациенти с МС, включени в регистъра от май 2011 г. до април 2022 г. Анализирани са данните от въпросници, съдържащи докладвани от пациента данни:

И двете скали кореспондират добре с двигателния елемент на разширената скала за статус на инвалидност (EDSS), която е основната клинична оценка на увреждането на нервната система при МС, използвана от лекарите при неврологичния преглед.

Какво е установено?

Пациентите с прогресиращи форми на МС имат по-високи средни резултати и по двете скали, което показва по-голямо увреждане в сравнение с ПРМС и доброкачествената форма на болестта*. Това по-изразено увреждане, специално на двигателната функция, е налице още след поставяне на диагнозата, т.е. години преди преминаването на ПРМС в ВПМС.

Основният извод е, че по-високите стойности на скалите с докладвани от пациента данни скоро след поставяне на диагнозата насочват към наличие на риск от преминаване към прогресираща форма на болестта.

Изследователите планират на по-късен етап да проучат дали ранните промени в настроението, съня или познавателните способности също са рискови за прогресия към ВПМС.

„Тези резултати предполагат, че информацията, предоставена от самите пациенти за техните физически симптоми, може да има потенциала да предвиди как състоянието им може да се влоши в бъдеще. Възможността да се предвиди прогресията на МС може да помогне на хората да вземат по-информирани решения относно лечението си и да им даде повече яснота за бъдещето“, казва д-р Катрин Годболд, мениджър по изследвания и комуникации в MS Society U.K.

*Доброкачествената МС се определя като липса на признаци на активност на заболяването в продължение на най-малко 15 години след първия пристъп. Двигателната функция обикновено се влошава с времето при всички подтипове на МС, с изключение на доброкачествената МС. Повече за тази форма на болестта - тук.

Литература

  1. Lerede A, Rodgers J, Middleton RM, Hampshire A, Nicholas R; UK MS Register Research Group. Patient-reported outcomes in multiple sclerosis: a prospective registry cohort study. Brain Commun. 2023 Aug 20;5(4):fcad199.
  2. В статията е използван материал от Multiple Sclerosis News Today. Disability after RRMS diagnosis may predict transition to SPMS, достъпно на https://multiplesclerosisnewstoday.com/news-posts/2023/09/13/reported-disability-after-rrms-diagnosis-may-predict-transition-spms/