COVID-19 е ново заболяване, което може да засегне белите дробове и дихателните пътища. Причинява се от нов коронавирус, който за първи път е открит при пациенти в Китай през декември 2019 г. и оттогава се е разпространил и в останалите части на света. На 11.03.2020 г. болестта е обявена от Световната здравна организация (СЗО) за пандемия.

Съвети за пациенти с множествена склероза

Хората с придружаващи белодробни и сърдечни заболявания и тези на възраст над 60 години са по-предразположени да развият усложнения и да се разболеят тежко от COVID-19. Тази група е вероятно да включва и хора, живеещи с МС, особено тези с допълнителни здравословни проблеми, проблеми с мобилността и тези, които приемат някои от лекарствата за МС.

Всички хора с МС се съветват да обърнат особено внимание на насоките за намаляване на риска от инфекция с COVID-19. Възрастните хора с МС, особено тези, които имат и белодробни или сърдечни заболявания, трябва да полагат допълнителни грижи, за да сведат до минимум излагането си на вируса.

Препоръките на СЗО включват:

Освен това препоръчваме на хората с множествена склероза да:

Съвети, относно модифициращите хода болестта терапии за множествена склероза

Много терапии за модифициране хода на заболяването (Болест модифициращи средства, БМС) за МС работят чрез потискане или промяна на имунната система. Някои лекарства за множествена склероза могат да увеличат вероятността от развитие на усложнения от инфекция с COVID-19, но този риск трябва да бъде балансиран с рисковете от спиране на лечението. Препоръчваме ви:

Хората с МС, които в момента приемат БМС, да продължат лечението си.

Хората, които развиват симптоми на COVID-19 или имат позитивен лабораторен тест, да обсъдят своята МС терапия с лекуващия лекар.

Преди започване на нов продукт от групата на БМС, пациентите с МС да зададат въпроси на своя медицински специалист коя терапия е най-добрият избор за тяхното състояние и за настоящия етап от развитието на пандемията в съответната държава.

На тези, при които предстои да започне приложение на БМС, но все още не е започнало, трябва да се обмисли и да се избере лечение, което не намалява специфичните имунни клетки (лимфоцити). Примерите включват: интерферони, глатирамер ацетат или натализумаб. Медикаментите, които намаляват лимфоцитите при продължително приложение, включват напр. алемтузумаб, кладрибин, окрелизумаб и ритуксимаб.

Следните перорални БМС могат да намалят способността на имунната система да реагира на инфекция: финголимод, диметил фумарат, терифлуномид и сипонимод. Трябва внимателно да се обмислят рисковете и ползите от започване на тези лечения по време на пандемията COVID-19.

Хората с МС, които в момента приемат алемтузумаб, кладрибин, окрелизумаб, ритуксимаб, финголимод, диметил фумарат, терифлуномид и сипонимод и живеят в общност с огнище на COVID-19, трябва да се изолират максимално, за да намалят риска от инфекция.

Препоръките за забавяне на втората или последваща доза алемтузумаб, кладрибин, окрелизумаб и ритуксимаб поради контакт с огнище на COVID-19 се различават в отделните държави. Пациентите, които приемат тези лекарства и им предстои следваща доза, трябва да се консултират със своя медицински специалист относно рисковете и ползите от отлагането на лечението.

Съвети относно лечение със стволови клетки

Лечение със стволови клетки включва и интензивно лечение с химиотерапия. Това силно отслабва имунната система за определен период от време. Хората, които наскоро са били подложени на лечение, трябва да удължат периода, в който остават в изолация по време на пандемията с COVID-19. Хората, които трябва да се подложат на лечение, следва да се консултират с медицински специалист и да обмислят съвместно с него рисковете и ползите от отлагане на процедурата.

Съвети за деца или бременни жени с МС

Понастоящем няма конкретни съвети за жени с МС, които са бременни. На уебсайта на Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ има обща информация за COVID-19 и бременността. Няма и конкретни съвети за деца с МС. Те трябва да следват съветите, които са изложени по-горе за пациенти с МС.

Източник: Global COVID-19 advice for people with MS