В условията на пандемия от Covid-19 науката е изправена пред непознато предизвикателство и често въпросите са повече от отговорите.

SmartMS с подкрепата на Тева потърси отговори на вашите въпроси в интервю с акад. Иван Миланов.