На 12 ноември 2021 г., Комитетът за лекарствени продукти за употреба при човека към Европейската агенция по лекарствата дава препоръка за разрешаване на два медикамента за лечение на COVID-19. Следват правно обвързващи решения за издаването на разрешения за търговия с тези продукти на Европейския пазар.

Лекарствените продукти са Казиривимаб / имдевимаб (Ronapreve) и Регданвимаб (Regkirona) и те са първите лекарства с моноклонални антитела, които получават положително становище и се присъединяват към списъка с продукти за COVID-19, които са получили положително становище, след като Ремдесивир беше одобрен през юни 2020 г.

Ronapreve съдържа две активни вещества (casirivimab и imdevimab), а Regkirona е с едно активно вещество (regdanvimab).

Казиривимаб / имдевимаб е препоръчан:

Регданвимаб е препоръчан за лечение на възрастни с COVID-19, които не се нуждаят от допълнителен кислород и които са изложени на повишен риск от тежко протичане на заболяването.

Какво представляват моноклоналните антитела?

Моноклоналните антитела са протеини, предназначени да се прикрепят към специфична цел - в случая при COVID-19, те се прикрепят към шиповия протеин (S-протеин) на SARS-CoV-2. S-протеинът е всъщност протеинът, който вирусът използва за навлизане в човешки клетки.

Образно казано, вирусът използва „ключа си“ (S-протеина), за да отключи вратата към много клетки в организма. Лекарствата се свързват с протеина, т.е. блокират този „ключ“ и възможността вирусът да зарази клетките е отнета.

Решението за пускане на Европейския пазар на двете лекарства е основано на резултатите от проучвания, показващи, че приемът на тези медикаменти значително намалява хоспитализацията и смъртните случаи при пациенти с COVID-19. Има и проучване, че Казиривимаб/имдевимаб намалява шанса за заразяване с COVID-19, ако член на семейството е заразен.

Какви са конкретните данни от проучванията?

Данни за Казиривимаб / имдевимаб

Основното проучване е включвало пациенти с COVID-19, които не се нуждаят от кислород, но имат повишен риск за тежко протичане на болестта:

Другото основно проучване разглежда ползите от медикамента за профилактика на COVID-19 при хора, които са имали близък контакт със заразен член на домакинството:

Данни за Регданвимаб

Основно проучване показва по-малък дял на пациентите, които се нуждаят от хоспитализация, кислородна терапия или са починали в сравнение с плацебо:

Как се прилагат тези лекарства?

И двете лекарства се прилагат като венозна вливка (капково вливане). Тези лекарства могат да бъдат получени само с рецепта и трябва да се прилагат в лечебни заведения, където пациентите могат да бъдат адекватно наблюдавани и да се реагира при евентуална алергична реакция.

Профилът на безопасност и на двете лекарства е благоприятен с малък брой реакции, свързани с вливката. 

Повече информация за оценката на двете лекарства и тяхната одобрена продуктова информация е налична на уебсайта на EMA:

За Казиривимаб/имдевимаб

За Регданвимаб

За повече информация относно употребата на тези лекарства, вижте листовката или се свържете с Вашия лекар!

Източник: European Medicines Agency