По инициатива на Сдружение „Асоциация за двигателни нарушения и множествена склероза“ и Българско дружество по неврология е приета и публикувана актуализация на „Национален консенсус за диагностика и лечение на множествена склероза“, под редакцията на акад. проф. д-р И. Миланов, д.м.н. С Консенсуса двете водещи организации в областта на Неврологията представят насоките за диагностика и лечение на множествената склероза.

Сред основните цели на приемането и актуализирането на документа е възможно най-много специалисти да се запознаят с проблемите на демиелинизиращите заболявания, да се изгради добра връзка между доболничната и болничната помощ, както и да се подобри информираността на МС общността. Консенсусът  е подписан от водещите български невролози и подкрепя вземането на клинични решения, базирани на правилата на добра клинична практика и медицина на доказателствата.

Основните актуализации в новия Национален консенсус са свързани с развитието на научните знания за:

В Консeнсуса са разгледани и практическите въпроси, свързани с диагностиката и лечението на МС по време на пандемията от COVID-19, както и безопасността, ефективността и препоръките при приложение на одобрените към момента ваксини срещу COVID-19.

Предвид сложността на въпросите, които разглежда Консенсусът, ще потърсим повече разяснения и информация от водещите експерти, които ще ви представим в поредица от материали по темата.

Можете да се запознаете с пълния текст на документа, предоставен ни от Сдружение „Асоциация за двигателни нарушения и множествена склероза“ тук и на страницата на Българското дружество по неврология

Консенсус