МБАЛ Сърце и мозък, гр. Бургас

Ръководител на отделение по неврология към МБАЛ „Сърце и мозък“ и председател на специализираната комисия е проф. д-р Иван Димитров, дмн. До 2021 г. проф. Димитров е работил като невролог в Първа клиника по нервни болести, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна. Притежава квалификация по невропсихология, електроенцефалография, евокирани потенциали, доплерова сонография. Професионалните и научните му интереси са в областта на когнитивните нарушения и деменциите, множествената склероза, епилепсията и др.

Екип на клиниката

В отделението по нервни болести се диагностицират и лекуват болкови синдроми, множествена склероза, епилепсия, болест на Паркинсон, деменции, мозъчни инсулти, световъртеж и други заболявания, засягащи нервната система. Екипът се състои от специалисти невролози, които имат опит в диагностика на нововъзникнали случаи на недиагностицирани до момента неврологични заболявания, както и проследяване на промяна в състоянието на болни с хронични неврологични заболявания.

Диагностични възможности на клиниката

Използва се високотехнологична апаратура за електроенцефалография, електромиография, евокирани потенциали, доплерова сонография, транскраниална магнитна стимулация от последно поколение в специализирани кабинети. Специалистите прилагат възможностите и на съвременните апарати за образна диагностика в болницата – магнитен резонанс, компютърна томография, ангиография и др. Провеждат се невропсихологични тестове и се проследяват пациенти с нарушения на паметта.

Отделението разполага с 30 легла в модерно оборудвани болнични стаи.

Как пациентите могат да се свържат с комисията?

Пациентите трябва предварително да запишат час за преглед, като се обадят на телефон: 056703003

Комисията работи с всички пациенти с МС

При явяване пред комисията пациентът трябва да предостави медицинската документация, която има, например епикризи, резултати от изследвания, заключения от консултация със специалисти. След получаване на съгласие от пациента, той се регистрира в системата SmartMS, което позволява цялата здравна информация да бъде надеждно съхранена и периодично актуализирана. Прегледът от специализираната комисия включва подробен разговор за оплакванията, цялостен неврологичен преглед и преценка на хода на болестта. Членовете на комисията обсъждат състоянието и вземат решение за необходимото лечение. Издават се съответните документи за НЗОК. Комисията работи и с пациенти, при които към момента не се осъществява лечение по здравна каса – определя се лечебния план, дават се съвети за хранителен и двигателен режим и не на последно място за тези пациенти съществува и възможност за включване в клинични изпитвания.

Премиум партньори
Партньори
С подкрепата на
H2Hive | Health to Hive
ПМА - всички права запазени. Общи условия и политика за поверителност.