Развитие и дефицити в лечението на МС

В края на март Европейската агенция по лекарствата (EMA) взе ключови решения за три лекарства за лечение на множествена склероза:

Тези лекарствата, които са в светлината на прожекторите на ЕМА, следват и усъвършенстват изпитани подходи за лечение на МС, напр. повлияване на възпалението и спиране на възможността имунните В и Т клетки да разрушават защитното покритие на нервните клетки, наречено миелин.

Въпреки това значимо развитие на възможностите за лечение при МС, все още съществуват дефицити.

Основен пример за това е, че по-голямата част от одобрените лекарства са предназначени за пристъпно-ремитентната форма на болестта (ПРМС). По отношение на по-рядката форма на болестта (първично-прогресираща МС) към момента има само едно одобрено от ЕМА лечение – окрелизумаб.  Но има две лекарства в процес на развитие и те са:

Другият голям дефицит е липсата на ефективна възможност за възстановяване на вече настъпилата увреда на миелина. Много от проучванията в тази посока са с неуспешен изход. Но надеждите са насочени към по-малки компании, които прилагат биотехнологични подходи. И това може да ускори процеса на намирането на молекули, които да възстановяват получената увреда на нервните влакна при МС.

В статията е използван материал от Labiotech