Първична крайна точка е основният резултат, който се измерва в края на проучване, за да се види дали дадено лечение е работило (напр. и разликата в оцеляването между лекуваната група и контролната група). Каква ще бъде първичната крайна точка се решава преди началото на проучването. Може да има повече от една първична крайна точка, но в случай на повече от две първични крайни точки, е необходима корекция, ако не всички крайни точки трябва да бъдат значими, за да се определи успехът на проучването, а невъзможността да се изключат влошенията в други първични крайни точки трябва да се вземе предвид при общата оценка полза/риск .

Сподели:
множествена склероза и бременност