От голямо значение при всички хронични болести е да се открие надеждно изследване, което може да даде възможност на лекарите да правят прогноза и да отговорят с по-голяма сигурност на въпросите:

Подобни изследвания в медицината се наричат прогностични биомаркери на заболяването.

До момента при множествената склероза не е установен достатъчно сигурен биомаркер. През август тази година е публикувано проучване на учени от Медицинския университет във Виена, според което за пръв път се доказва, че изследването на ретината може да служи за прогностичен маркер при пациенти с МС. Проучването е публикувано на 2 август 2022 година в списание Неврология.

Изследователите от Катедрата по неврология, работещи в тясно сътрудничество с Катедрата по офталмология и оптометрия са изследвали 167 пациенти с множествена склероза. Основната хипотеза е, че дебелината на ретината след рецидив на болестта може да служи за прогностичен белег. Учените предполагат, че увреждането на ретината поради рецидив отразява степента на увреждане в мозъка.

Как е извършено измерването на дебелината на ретината?

Изследователите са използвали оптична кохерентна томография (OCT) за измерване на дебелината на слоя на ретината. При това изследване се използва инфрачервена светлина за създаване на триизмерни изображения с висока разделителна способност на много тънки слоеве тъкан в микрометровия диапазон (1 микрометър = 1 хилядна от милиметъра). Получаваните изображения на ретината са с изключително голяма разделителна способност (10 пъти по-голяма от тази при магнитно-резонансна томография). Получават се в реално време и цялата процедура трае не повече от 10 минути. Оптичната кохерентна томография вече се използва като инструмент за диагностициране на очни заболявания като глаукома и за оценка на прогресията на тази болест.

Какви са резултатите от проучването?

Учените са направили измерване на дебелината на ретината след пристъп и са проследявали развитието на болестта при пациентите за средно 3,4 години. При  61 пациенти (36,5%) с изтънена дебелина на ретината след рецидив е регистриран поне още един пристъп в следващите години.  

Какво е заключението от проучването?

Според научните анализи, загубата на приблизително 5 µm (микрометра) дебелина в слоя на ретината след пристъп се равнява на удвояване на риска от трайно увреждане след следващия рецидив.

„Измерванията трябва да се правят при първоначалната диагноза, веднага след оптичен неврит при рецидивираща МС и шест месеца след това."

Габриел Бстех, водещ автор на изследването

Ако резултатите се потвърдят в по-големи последващи проучвания, техниката може да се приложи и в рутинната клинична практика и чрез нея да се дава оценка дали болестта има по-агресивен ход и какъв терапевтичен подход да се предпочете.

Обяснение на термини:

Ретината е част от човешкото око. Повече за устройството на окото, можеш да прочетеш тук!

Оригинална статия:

Bsteh G, Krajnc N, Riedl K, Altmann P, Kornek B, Leutmezer F, Macher S, Mitsch C, Pruckner P, Rommer PS, Zulehner G, Pemp B, Berger T; Vienna Multiple Sclerosis Database Study Group. Retinal Layer Thinning After Optic Neuritis is Associated With Future Relapse Remission in Relapsing Multiple Sclerosis. Neurology. 2022 Aug 2:10.1212/WNL.0000000000200970.