Съгласно действащия в България здравноосигурителен модел, назначаването на лекарствени продукти по Протокол налага преценка на всеки отделен случай от неврологична комисия, в която работят специалисти с опит в лечението на множествена склероза (МС). След поставяне на диагнозата и след решение на специализираната комисия, всеки здравноосигурен пациент има право да получава лекарства, заплащани напълно или частично от националната здравноосигурителна каса, които са включени в приложение 1 на Позитивния лекарствен, публикуван на сайта на НЗОК.

Специализирани комисии има в основните областни центрове в страната (София, Варна, Пловдив, Плевен), а от края на 2023 година пациентите с МС могат да се възползват и от експертната дейност на специализираната комисия, към клиниката по нервни болести към МБАЛ „Сърце и Мозък“ в град Бургас.

Това е първата специализирана комисия за лечение на пациенти с МС на територията на град Бургас и тя ще даде възможност на пациентите с МС от града и региона да бъдат експертно проследявани и да получават протоколи за лекарства, без да се налага да пътуват до по-отдалечени лечебни заведения в София, Варна, Пловдив или Плевен.

Председател на специализираната комисия е проф. д-р Иван Димитров, дмн, който е невролог с дългогодишен опит.

Проф. Димитров ръководи клиниката по нервни болести в МБАЛ Сърце и Мозък Бургас.

Екипът на новосформираната специализирана комисия се състои от специалисти невролози, преминали редица специализирани обучения в страната и чужбина.

Записване за преглед от комисията се осъществява на телефон 056703003. Пациентите е необходимо да имат направление от невролог от амбулаторната помощ.

Повече информация за специализираната комисия може да намериш в нашия справочник.