Считано от 16.09.2022 година, с решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСР-28702/17.08.2022), в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) е включен лекарствения продукт Betaferon (предварително напълнена спринцовка + 1 адаптер за флакон с игла + 2 тампона със спирт). От ПЛС е заличен Betaferon (15 флакона + 15 предварително напълнени спринцовки).

Във връзка с тези решения, в списъка на Националната здравноосигурителна каса е заличен НЗОК-код LF082 и лекарствения продукт Betaferon ще се реимбурсира само ако е назначен с НЗОК код LF329.

Практически указания към пациентите, които са на лечение с Betaferon:

  1. Поради настъпилата промяна НЗОК ще реимбурсира рецептите само с код LF329.
  2. За да получите лекарството от аптека, във вашият протокол и издадената въз основа на него рецепта срещу името на продукта трябва да стои код LF329.
  3. Погледнете вашия протокол и срока му на валидност.
  4. Ако трябва да ви се изписват още рецепти по заверен преди горепосочената промяна протокол (с код LF082) е необходимо да се свържете със специализираната комисия, която е издала протокола, за да получите допълнителни указания.