Както вече SmartMS съобщи, на базата на обширно проучване от 2022 година, учените стигат до извода, че съществува тясна връзка между вируса, причинител на болестта инфекциозна мононуклеоза (Епщайн-Бар вирус, EBV), позната още като жлезиста треска и множествената склероза. Проучването доказва, че инфекцията с EBV може да увеличи риска от развитие на множествена склероза (МС) над 30 пъти.

Каква е връзката между EBV и множествената склероза?

EBV се отнася към групата на херпесните вируси. Съществуват редица проучвания, които насочват към евентуална връзка на този вирус и с други заболявания, напр.  хепатит, назофарингеален карцином (рак на носа и гърлото), лимфом на Бъркит (злокачествено заболяване), синдром на хроничната умора, множествена склероза и др.

Въпреки че, на базата на съществуващите до момента проучвания не може да се направи категоричен извод, че EBV вирусът е единственото условие (причина) за развитие на МС, мисленето на научната общност е насочено към създаването на ваксина, която да се поставя още в детството и би имала предимството, вероятно в далечно бъдеще, да предотврати МС.

Какво е новото по отношение на търсенията за създаване на ваксина?

Най-обещаващите изследователски проекти за създаване на ваксина срещу EBV са следните:

Какво представлява ваксината MDX-2201?

MDX-2201 е експериментална ваксина, разработена с платформата за ваксини, работещи на базата на феритинови наночастици. Наночастиците могат да носят повече антигенни молекули и имат по-голяма ефективност в борбата с болестите. Във ваксината MDX-2201, наночастиците носят четири вида вирусни протеини, които са важни за навлизането на EBV в клетките. Предклинично проучване е потвърдило, че така се предизвиква мощен имунен отговор при мишки, порове и нечовекоподобни примати.

„Това първо сътрудничество използва нашите научни постижения и иновативни платформи, заедно с експертизата на Merck за открития и клинично развитие с цел да бъде от полза за пациентите по целия свят“, казва д-р Елиас Зерхуни,  президент и вицепрезидент на OPKO.

Защо това съобщение е важно за МС общността?

До завършване на клиничните проучвания и на двете ваксини и получаване на разрешение за употреба в клиничната практика има да се извърви още много път. Но чрез подобен тип ваксини е възможно не само човек да бъде предпазен от понякога опасната жлезиста треска, но и да се повлияе върху риска за развитие на МС през живота, както и на някои видове рак.