Моноклонални антитела са антитела, създадени чрез новите технологии. Днес учените могат да произведат антитела, които са насочени срещу точно определен антиген върху клетъчната стена. Всяко моноклонално антитяло реагира специфично с точно определен антиген, който като мишена привлича антителата и лимфоцитите.

Сподели:
множествена склероза и бременност