Магнитно-резонансната томография използва осцилиращо (движение около централна точка) магнитно поле. Това магнитно поле възбужда ядрата на клетките и се стига до излъчване на радиосигнал, който създава изображение. МРТ изображенията са особено важни при множествена склероза за визуализиране на лезии в мозъка и гръбначния мозък.

Сподели:
множествена склероза и бременност